Seiten

Freitag, 6. Februar 2015

Ordstilling / Wortstellung i leddsetninger (Nebensätze)

En leddsetning eller bisetning er en setning som ikke kan stå alene (og gi mening). 
Se her: 
«At han elsker meg.»
«Fordi jeg spiste fisk.»
«Da han var liten.»
Det er ganske tydelig at det mangler noe i disse setningene: de må stå sammen med en annen setning for å gi mening.

En leddsetning innledes alltid med et bindeord: en såkalt subjunksjon.
Regelen for leddsetninger er at bøyd verb alltid skal til slutt i setningen.
Ich bin froh, weil er mich liebt.
Er sagt, dass er morgen kommen kann.

Slik er det jo ikke på norsk, så legg merke til ordene som innleder en leddsetning.

Her er en liste til deg:

als = da (den gang, da) 
wenn = (hver gang, når)
weil = fordi
bevor/ehe = før, innen 
bis = (inn)til /før 
da = da (om grunden/årsaken) 
damit = for at 
dass = at 
indem = idet 
wenn/ falls = hvis/dersom 
nachdem = etter at 
ob = om 
obgleich = skjønt, selv om 
obwohl = skjønt, selv om 
sobald = så snart 
solange = så lenge
sooft = så ofte 
seit = siden (fortid)
seitdem = siden 
während = mens 

Øv på disse ordene ved hjelp av denne quizleten jeg har laget til deg: Quizlet
Her er en fin oppgave: Aufgaben

Leddsetninger kan også innledes av spørreord (indirekte spørsmål). 
Sie fragt, wann ich komme. 
Direkte spørsmål: Wann kommst du?

wann når (brukes om tid)
warum hvorfor
was hva
wohin hvorhen (bevegelse)
wer hvem
wie viele hvor mange
wie viel hvor mye
woher hvor fra
wie lange hvor lenge
wie oft hvor ofte
wo hvor (i ro)


Og til slutt: Relativpronomen innleder en bisetning (som på norsk who, which, that på engelsk)

Den norske subjunksjonen som heter på tysk der, die, das og må bøyes. Den bøyes nesten helt likt den bestemte artikkelen (unntak genitiv og dativ flertall):


hankjønn
hunkjønn
intetkjønn
flertall
NOM
der
die
das
die
AKK
den
die
das
die
DAT
dem
der
dem
denen
GEN
dessen
deren
dessen
deren


Mer om dette senere

Aufgaben:
Om subjunksjonene
Kragerø1, Kragerø2
Kragerø3 (Relativpron) 1 Kommentar: