Seiten

Freitag, 30. Januar 2015

Ordstilling / Wortstellung i hovedsetninger

Ordstilling i hovedsetninger:
Tysk ordstilling er ofte som på norsk i (fortellende setninger i)  presens og preteritum. Verbet kommer på 2. plass:
Jeg elsker deg - Ich liebe dich
I fritiden min spiller jeg fotball - In meiner Freizeit spiele ich Fußball

I spørsmål i presens og preteritum kommer verbet først:
Arbeider du hele dagen? - Arbeitest du den ganzen Tag? (verbal – subjekt).

Elsker du meg? - Liebst du mich?

Følgende konjunksjoner binder sammen hovedsetninger. Ordstillingen er så og si som på norsk:
og - und
eller - oder
men - aber
men (tvert imot) - sondern
for - denn
både...  og - sowohl ... als
enten ... eller - entweder ... oder
verken ... eller - weder ... noch
Er liebt mich und ich liebe ihn. Mein Freund ist nicht zu alt, sondern sehr jung. Er liebt sie, aber ich weiß nicht warum. Entweder kommst du jetzt, oder ich gehe allein!

Forskjellig fra norsk:
1) Hvis du har flere enn et verb i setningen:

a) Perfektum: verbet består av et hjelpeverb og et hovedverb: Hjelpeverbet skal på vanlig plass (2. plass), hovedverbet plasseres sist i setningen.
Ich habe ein Auto gekauft  - (Jeg har kjøpt en bil) 

b) Modale hjelpeverb + infinitiv (hovedverbet): Hjelpeverbet skal på vanlig plass (2. plass), hovedverbet plasseres sist i setningen.
Ich will das Auto kaufen - (Jeg vil kjøpe bilen)


c) For å uttrykke fremtid, noe du skal gjøre. Du bruker werden + infinitiv (hovedverbet): Hjelpeverbet skal på vanlig plass (2. plass), hovedverbet plasseres sist i setningen.
Ich werde das Auto kaufen (Jeg skal /kommer til å kjøpe bilen)

Regel: En infinitiv  står sist i setningen. Det gjør også ubøyde verbformer (gehabt, gekauft) 

Litt mer avansert?:
d) I infinitivsuttrykk står selve infinitiven (verbet) sist: 
Ich muss versuchen, das Spiel zu gewinnen. (Jeg må forsøke å vinne spillet)
Ich habe alles versucht, um das Spiel zu gewinnen. (Jeg har forsøkt alt for å vinne spillet)
Ich verlasse ihn, ohne ein Wort zu sagen. (Jeg forlater han uten å si et ord)

Merk at infinitiven (gewinnen, sagen) kommer til slutt, mens utfyllende ord (das Spiel, ein Wort) kommer mellom um (eller ohne) og zu

2) Tidsuttrykk
Tid står som regel foran sted:

                    tid                  sted
Ich bin vor einem Jahr nach Deutschland gekommen.

                                      tid           sted
Die Schüler gehen jeden Tag in die Schule.

Tidsuttrykk står som regel foran det direkte objektet (ikke hvis det er et pronomen):       

              tid               DO
Er hat gestern ein neues Auto gekauft.
men
Er hat es gestern gekauft

Tidsuttrykket kan ofte stå i begynnelsen av setningen: 
Gestern hat er ein neues Auto gekauft.

3) Ordstilling i leddsetninger / bisetninger:
NB! I leddsetninger står det bøyde verbet ( i en sammensatt tid: hjelpeverbet) sist i setningen.
Disse setningene innledes alltid av et "bindeord" som weil, dass, ob, als, wenn. Mer om dette senere.

Oppgaver:
enkelt
kragerø1, kragerø2, kragerø3

Auf Deutsch hier 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen