Seiten

Freitag, 6. Februar 2015

Relativpronomenet "som" / subjunksjonen "som"


Relativpronomen innleder en bisetning (som på norsk who, which, that på engelsk). Husk at bøyd verb skal sist i setningen.

Den norske subjunksjonen som heter på tysk der, die, das og må bøyes. Den bøyes nesten helt likt den bestemte artikkelen (unntak genitiv og dativ flertall):


hankjønn
hunkjønn
intetkjønn
flertall
NOM
der
die
das
die
AKK
den
die
das
die
DAT
dem
der
dem
denen
GEN
dessen
deren
dessen
deren


Kjønn (der, die, das) eller tall (der Mann eller die Männer) bestemmes av det ordet subjunksjonen viser tilbake til.

Kasus (der, den eller dem Mann) bestemmes av hvilket setningsledd subjunksjonen er (nominativ, akkusativ, dativ).
På tysk kan man ikke utelate relativpronomenet /subjunksjonen.
På norsk derimot kan den ofte sløyfes:
Norsk: Mannen vi besøkte i går, er musiker.
Tysk:   Der Mann, den wir gestern besuchten, ist Musiker.

Forklaring: den er akkusativ hankjønn. Hankjønn fordi det peker tilbake på Mann, og akkusativ fordi det er akkusativobjekt i relativsetningen.

Mannen som jeg går på kino med
I norsk lar vi preposisjonen komme til slutt i relativsetningen. I tysk kommer den alltid foran relativpronomenet: der Mann, mit dem ich ins Kino gehe.

Merk: Ikke bland relativpronomenet sammen med als = som, i egenskap av (Ich arbeite als Lehrer) 
eller wie = som, slik som (Er ist so klug wie du)

Og helt til slutt: was og wer

Was – som, det som, noe som
Dette er også et ubestemt relativt pronomen. 
Det peker tilbake på:
alles, das, etwas, nichts, vieles
Sie versteht alles, was er sagt.

et substantivert adjektiv i intetkjønn (das Schönste, das Beste):
Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe.

en hel setning:
Die meisten haben den letzten Film schlecht gefundenwas mich überrascht hat.

Wer – den som, enhver som
Dette er et ubestemt relativt pronomen som bare brukes om personer. 
Det viser ikke tilbake på noen bestemt person, og verbet står alltid i entall.
Det bøyes slik:
nominativ – wer
akkusativ – wen
dativ – wem
Wer früh ins Bett geht, darf morgen mitkommen.
Wen ich liebe, möchte ich nicht verlieren.

Aufgaben:
Kragerø1Kragerø2Kragerø3

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen