Seiten

Samstag, 28. Februar 2015

Markin. Et fantastisk retteprogramm

Markin er et program som gjør det lettere å rette dokumenter som elevene leverer. Det er tidsbesparende å bruke dette i tysk. Programmet i fullversjonen er ikke gratis.

Markin fungerer noenlunde som makrokoder i et worddokument. Programmet er basert på at man lager knappesett med ulike typer merknader. Du kan vekte disse knappene som positive eller negative, men de kan også være nøytrale. Du kan lage så mange knappesett du vil. 

Til hver knapp kan man legge inn en kommentar, regler og forklaringer som vises i teksten til eleven (under statistikk). I tillegg kan man legge inn lenker til forskjellige nettressurser. Eleven får opp alt dette i markinfilen sin.

Her er noen knappene mine for tysk:


Jeg laget mitt første sett da jeg begynte å rette en prøve. Dette settet bedres og utvides hvis jeg finner ut at jeg trenger nye knapper og/eller tydeligere forklaringer.
Jeg synes denne måten å rette på er helt fantastisk, men aller viktigst: Elevene virker veldig fornøyd med denne typen tilbakemeldinger.

Her er et lite eksempel på en tekst rettet i markin. Ved å trykke "all annotations" får elevene opp hva de bør øve på for å forbedre seg.
Ved å trykke på merknaden får eleven frem regler og forklaringer og eventuelle lenker med oppgaver eller lignende:
Denne filen får eleven. Jeg laster den opp på Itslearning.

Nederst i denne filen vil elevene få opp en statistikk basert på feiltyper og andre merknader med utgangspunkt i knappesettet. 


Noen grammatiske regler må man forklare mer omfattende. Da kan man lagre reglene under Snippets og lime dette inn som en merknad.(velg Tools eller F2)
Her er et eksempel på mine (foreløpige) markin keys. Man kan dele knappene direkte med andre, men min erfaring er at andres knapper kan virke forvirrende og noe uoversiktlig. Det beste er å lage sine egne sett, basert på sitt eget tankemønster.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen