Seiten

Dienstag, 8. März 2016

(NO:) Online Aufgaben: Deutsch für Anfänger. Teil 4

Her skal du jobbe mye selvstendig. Du kan komme tilbake til disse oppgavene; det er ikke viktig å bli raskt ferdig. Bruk lang tid på de siste oppgavene. Husk å ta notater av dine vekstpunkt, og lagre alt i OneNote.


1a) Akkusativ er jo nytt for deg. Du bruker akkusativ når du har objekt i setningen, og det er det ganske ofte. Objektet er det handlingen retter seg mot, altså "objektet for handlingen":-)
Objekt er det/den du ser, det du har, det du spiser, det/den du elsker .... 
Husk at hankjønn alltid endrer seg (Ich liebe den Mann)!

Les litt selv her

Oppgaver om objekt.

1b)  Du har også akkusativ etter en del preposisjoner.
Akkusativpreposisjoner:
durch  - gjennom  Wir gehen durch den Park.
für  - for, til  Bist du für mich oder gegen mich?
gegen  - mot  Sie kämpfen gegen ihre Probleme.
ohne  - uten  Ich gehe nicht ohne dich.
um  - om, omkring, rundt  Wir gehen um den Weihnachtsbaum

Se her

1c) Personlig pronomen i akkusativ (meg, deg etc).


2) Mer om verb i presens
Werden må du lære deg. Det brukes ofte.

3) Presens perfektum: fortid av verb
Presens perfektum består av et hjelpeverb og et hovedverb: Hjelpeverbet skal på vanlig plass (2. plass), hovedverbet plasseres sist i setningen.
Ich habe ein Auto gekauft  - (Jeg har kjøpt en bil) 

Regelmessige /svake verb danner perfektum partisipp oftest slik:
ge + verbstamme + t.
Dersom stammen ender på -d eller -t settes en -e- mellom stammen og -t- endingen.
infinitiv        perfektum partisipp
suchen         gesucht
hören           gehört
sagen           gesagt

Noen verb får ikke forstavelse ge-
Det gjelder alle verb som ender på –ieren
og verb som begynner på be-, ge- er- emp- ent - ver- miss- zer-. 

Perfektum partisipp av sterke/uregelrette verb danner man slik:
ge + verbstamme + en
Stammen får ofte omlyd 

Infinitiv        perfektum partisipp
lesen            gelesen
geben          gegeben
schlafen      geschlafen
nehmen       genommen

De fleste verb har haben som hjelpeverb, noen få har sein. Det kan du lære mer om senere.

Oppgaver:
Schubert (partisipp)
Kragero (partisipp)
Kragero2 (partisipp)


4) Her kan du jobbe med forskjellige tema (tysk-engelsk) 


6) Im Geschäft. Lytteoppgave om Euro

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen