Seiten

Montag, 14. März 2016

NO: Preteritum

På tysk brukes ofte presens perfektum der vi på norsk bruker preteritum, men det er likevel viktig å kunne gjenkjenne og innimellom bruke denne verbformen.

Svake verb 
danner preteritum ved hjelp av stammen av verbet + t + personending. 

ich fragte 
du fragtest 
er/sie/es sie fragte 
wir fragten 
ihr fragtet 
sie fragten

Dersom stammen slutter på -d eller –t eller konsonantlyd+n (arbeiten, baden, rechnen), setter vi inn en ekstra -e. 
ich arbeit-e-t-e
du arbeit -e-t-est
er/ sie/es arbeit-e-t-e
wir arbeit- e-t-en
ihr arbeit- e-t-et
sie arbeit-e-t-en

Preteritum av haben, sein og werden
haben
sein
werden
ich hatte
ich war
ich wurde
du hattest
du warst
du wurdest 
er hatte
er war
er wurde
sie hatte
sie war
sie wurde
es hatte
es war
es wurde
wir hatten
wir waren
wir wurden
ihr hattet
ihr wart
ihr wurdet
sie hatten
sie waren
sie wurden
Sie hatten
Sie
Sie hatten

Preteritum av sterke verb
stammevokalen blir som oftest forandret. Slik er det jo på norsk også.
1. og 3. person entall er identiske, og verbet får ingen endelse.
sehen
fahren
ich sah
ich fuhr
du sahst
du fuhrst
er sah
er fuhr
sie sah
sie fuhr               
es sah
es fuhr
wir sahen
wir fuhren
ihr saht
ihr fuhrt
sie sahen
sie fuhren
Sie sahen
Sie fuhren

Du- wir - ihr og sie/Sie-formene brukes sjeldent på tysk (2. person entall og flertallsformene), her velger man isteden å bruke presens perfektum.
Hvis du bøyer zu sehen a verbo (zu sehen - sieht – sah – hat gesehen) ser du med en gang hvilken vokal verbet får i preteritum. Dette vil du også se i en ordbok :-)

Modale hjelpeverb og wissen
Her kan du se at alle modalverbene, unntatt sollen og wollen, har en annen vokal i preteritum enn i infinitiv.
Inf.
dürfen
können
mögen
müssen
sollen
wollen
wissen
ich
durfte
konnte
mochte
musste
sollte
wollte
wusste
du
durftest
konntest
mochtest
musstest
solltest
wolltest
wusstest
er
durfte
konnte
mochte
musste
sollte
wollte
wusste
sie
durfte
konnte
mochte
musste
sollte
wollte
wusste
es
durfte
 konnte
mochte
musste
sollte
wollte
wusste
wir
durften
konnten
mochten
mussten
sollten
wollten
wussten
ihr
durftet
konntet
mochtet
musstet
solltet
wolltet
wusstet
sie
durften
konnten
mochten
mussten
sollten
wollten
wussten


Oppgaver:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen