Seiten

Donnerstag, 11. Februar 2016

NO: Typische Fehler: Regeln und Aufgaben A2 und B1

Alt om grammatikk:

Regler og oppgaver:

Analyse – artikler og personlige pronomen
Her finner du både regler og oppgaver – let deg fram til det du sliter litt med eller ønsker å øve mer på

Sjekk dette også:

Preposisjoner
Her finner du både regler og oppgaver – let deg fram til det du sliter litt med eller ønsker å øve mer på

Her er flere oppgaver:


Pronomen
Her finner du både regler og oppgaver – let deg fram til det du sliter litt med eller ønsker å øve mer på


Verb i alle tider:

Substantiv – artikler – kjønn - flertall
Her finner du både regler og oppgaver – let deg fram til det du sliter litt med eller ønsker å øve mer på

Tidsledd :
Her finner du både regler og oppgaver – let deg fram til det du sliter litt med eller ønsker å øve mer på

Konjunksjoner – binder sammen setninger :
Her finner du både regler og oppgaver – let deg fram til det du sliter litt med eller ønsker å øve mer på

Kasus :
Her finner du både regler og oppgaver – let deg fram til det du sliter litt med eller ønsker å øve mer på

Dativ etter preposisjoner
Her finner du både regler og oppgaver – let deg fram til det du sliter litt med eller ønsker å øve mer på

Fokus på ordstilling:

Ordstilling i bisetninger/leddsetninger (weil, dass, als, wenn, ob, obwohl....). Bøyd verb skal sist i setningen. • Als oder wenn?
 • Leddsetninger
 • Sett sammen setningene slik at de gir en mening 1 (leddsetninger)
 • Sett sammen setningene slik at de gir en mening 2
 • Anflug
 • Relativpronomen (som: der, die, das, die)


 • Når du har sammensatt tid (setningen din består av to verb; for eksempel presens perfektum og modale hjelpeverb) skal hovedverbet komme helt sist i setningen – se her:


  a) Er ist nach Hause gegangen (presens perfektum)
  b) Um 8 Uhr kannst du in die Schule gehen (modale hjelpeverb + infinitiv)


  Pass på modale hjelpeverb + infinitiv og ordstilling.
  Det er seks modale hjelpeverb. De står ofte sammen med et hovedverb i infinitiv. Infinitiven står da til slutt i setningen.
  dürfen – få lov til
  können – kunne
  mögen – ville, like
  müssen – måtte
  sollen – skulle, burde
  wollen – ville
  Er kann sehr gut singen.


  Keine Kommentare:

  Kommentar veröffentlichen