Seiten

Freitag, 26. Februar 2016

NO: Tidsuttrykk med og uten preposisjon

Tidsuttrykk uten preposisjon står i akkusativ, spesielt som svar på spørsmålet "wie lange?"
Vi bruker gjerne  preposisjonen i, mens tyskerne ikke bruker preposisjon: 
i tre måneder - drei Monate. 

Tidsuttrykk i akkusativ svarer på spørsmålene hvor lenge eller hvor ofte.
Se her: 
Wie lange?        Wir waren da den ganzen Tag. Wir waren zwei Tage da
Wie oft?             Jeden Samstag gehe ich ins Kino.
Wann?               Diesen Sommer haben wir viel gebadet.


Tidsuttrykk med preposisjon.
Husk: An, in og vor, om tid skal ha dativ!

Am Morgen, am Tag, am Abend, in der Nacht (del av døgnet)
Im Monat, im Juli, im Winter, im Jahr 1972 (måneder, årstider, årstall).
Mer utfyllende under.

Vi bruker seit + nåtid om et forhold som fremdeles gjelder. Norsk bruker vi perfektum og i!
Ich wohne seit zehn Jahren in Drammen. Jeg har bodd i Drammen i 10 år (og bor her ennå)

Merk:
In einem Monat - om en måned.
Vor einem Monat - for en måned siden

Er ist kurz vor Ostern gekommen. Han kom (har kommet) kort før påske.
Nach dem Urlaub gibt es viel zu tun! Etter ferien er det mye å gjøre.
Oma besucht uns zu Weihnachten, zu Silvester, zu Ostern und zu Pfingsten,
Bestemor besøker oss til jul, til nyttår, til påske og til pinse.

Frem til (bis wann? - "frem til når")
Von Montag bis Freitag bin ich an der Universität (fra mandag til fredag)
Ich habe heute nur bis 18.00 Uhr Zeit.


Die Abschlussfeier dauerte bis zum Morgengrauen.
Unsere Gäste bleiben nur bis Montag.
bis + Akkusativ, når substantivet ikke har artikkel
bis zu + Dativ, når substantivet har artikkel.

Am - an dem:
Wann hast du Geburtstag?     Ich habe am Montag Geburtstag
                                                Ich habe am neunten April Geburtstag
                                               Ich habe am zwanzigsten Oktober Geburtstag

Am foran dag  (am Montag, am Sonntag, am Donnerstag)

tidspunkt på dagen       (am Abend, am Morgen, Am Vormittag – MEN: in der Nacht)
                  
og dato       (am 18. April, am 3. Mai)

Ved vane/ noe som skjer ofte heter det
montags, dienstags, abends, nachts, morgens
(liten bokstav + ordet ender på –s)


Im - in dem:
foran måned (im März, im Dezember, im April)
                  
 årstid        (im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter)

og årstall    (1975/im Jahre 1975)


Um ved klokkeslett 
um vier Uhr (klokka fire) 
um Viertel vor drei (klokka kvart på tre) 
um halb eins (klokka halv ett)
Um 7.30 Uhr fährt meine S-Bahn ab

Den ved datering av brev        (Berlin, den 2. (zweiten) März, Oslo, den 15. Oktober)

Ved ubestemt tidspunkt brukes genitiv (en eller annen….):
Eines Tages (en eller annen dag)
Eines Abends (en eller annen kveld)
Eines Nachts (en eller annen natt)
Eines Morgens

Uttrykk om alder
Mit 16 Jahren kann man Bier triinken
Som 16åring (Når man er 16 år) kan man ta drikke øl.
Er ist ein Junge von 14 Jahren. Han er en gutt på 14 år.

Her er en mer utfyllende liste med tidsuttrykk.

Kragerø har også en flott oversikt over tidsuttrykk her

Quizlet med forskjellige tidsuttrykk

Oppgaver
Anflug
Kragerø1, Kragerø2, Kragerø3, Kragerø4, Kragerø5

Det er viktig at du kommer tilbake til denne bloggsiden med jevne mellomrom. 
Noen av uttrykkene kommer du sikkert til å lære deg ganske så raskt, men så vil du kanskje blande sammen andre. Stå på! 
:-)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen