Seiten

Mittwoch, 28. Mai 2014

NO: Viktig å kunne i tysk - del 3 (analyse og kasus: Dativ)

VIKTIG Å KUNNE I TYSK  (3)
Nominativ og akkusativ har du allerede vært gjennom her.
I dag skal vi fokusere på dativ.
Indirekte objekt i dativ er den handlingen indirekte blir rettet mot. For å finne indirekte objekt er det greit å spørre: Til eller for hvem?
Hun ga gutten en ball. Til hvem? Svar: gutten. Gutten er dativobjekt, eller indirekte objekt, som vi også kaller det.
Hvis det er to objekt i en setning, er det en grei regel at tingen står i akkusativ, og personen i dativ.

Verb som uttrykker at noe blir gitt eller sagt har ofte både direkte og indirekte objekt (mottager av saken eller budskapet):

geben                   gi
reichen                 overrekke
bringen                 bringe
anbieten               tilby
gönnen                 unne
leihen                   leie ut, låne bort
liefern                   levere
schicken              sende
zufügen                tilføye

sagen                  si
befehlen              befale
empfehlen           anbefale
klagen                 klage
melden                melde
berichten             rapportere
schreiben            skrive
verbieten             forby
versprechen        love
zeigen                  vise
verbergen           skjule

Også verb som betyr det motsatte av "å gi", nemlig "å ta fra", tillater både direkte og indirekte objekt:

nehmen              ta
rauben                frarøve
stehlen               stjele
verweigern         nekte
entziehen           unndra

Se utfyllende liste med eksempelsetninger på tysk her (s. 3)

Analyse     
S/N     V    IO/D    DO/A
Sie    gibt   ihm    einen Computer.
Vi finner alltid verbet først. Så spør vi: hvem (hva) + verb (hvem ser). Svar: subjektet (sie). For å finne det direkte objektet spør vi: hva (hvem) + verb + subjekt (hva gir hun). Svar: objektet (einen Computer). Så sør vi TIL hvem gir hun datamaskinen (verb + subjekt + objekt)? Svar han: indirekte objekt.

Det finnes noen få verb som må ha dativ / står med direkte objekt i dativ.

Noen viktige verb med dativobjekt
begegnen  - møte Ich begegne ihm jeden Tag
danken  - takke Ich dankte ihm für seine Hilfe.
gefallen  - like  Das Mädchen gefällt mir. (Den som liker noe står i dativ)
gehören  - tilhøre Der Wagen gehört mir. (Den som eier noe står i dativ)
glauben  - tro  Glaubst du mir nicht?
gratulieren  - gratulere Ich gratuliere dir
helfen  - hjelpe  Er hat ihr geholfen,
schmecken  - smake Danke, es schmeckt mir gut


I tillegg har vi på tysk preposisjoner som styrer /som får bestemte kasus etter seg.
Dativpreposisjoner:
aus  - av, ut av, ut fra, fra
Wir stiegen aus dem Bus. Ich trinke aus der Flasche. Ich komme aus Oslo.
bei  - hos, ved 
Er wohnt nicht bei mir. Der Lehrer wohnt bei der Schule.
mit  - med 
Sie ist mit ihrer Schwester in die Stadt gegangen
nach  - etter, til 
Er kam nach einem Monat zurück. Wir reisen morgen nach Deutschland.
seit  - siden, i 
Ich wohne seit vier Jahren in Essen. (og bor her fremdeles)
von  - fra, av, om 
Gestern bin ich von Berlin gekommen. Hast du etwas von ihr gehört? Sie ist eine gute Freundin von mir.
zu  - til 
Wir gehen zu dem Bahnhof. Kommst du morgen zu mir?.

Setningsleddene med preposisjon kalles preposisjonsuttrykk (PU).
I svært mange setninger finner du et eller flere preposisjonsuttrykk (PU). 
Et PU består av en preposisjon og "noe bak". 
Ordene bak preposisjonen kan stå i forskjellige kasus. Preposisjonen avgjør kasus i preposisjonsuttrykket.

Noen preposisjoner skal enten ha akkusativ eller dativ etter seg. Disse kalles vekselpreposisjoner. Hovedregelen er er at preposisjonene får dativ når verbet uttrykker ro eller noe skjer innenfor et bestemt område: Ich sitze auf dem Tisch
Ved en bevegelse fra et sted til et annet får de akkusativ: Ich setze mich auf den Tisch.  
Her kan du lese mer om dette.Slik ser artiklene ut i nominativ (grunnformen), akkusativ og dativ:
Ubestemt artikkel:
                   Hankjønn        Hunkjønn       Intetkjønn
Nominativ:      ein                 eine                      ein
Akkusativ:      einen             eine                      ein
Dativ              einem            einer                    einem

Bestemt artikkel:
                   Hankjønn        Hunkjønn    Intetkjønn            flertall
Nominativ:     der                 die                das                       die
Akkusativ:     den                die                das                       die
Dativ             dem               der                dem                      den (+ n på substantivet)

Eiendomsord:
                   Hankjønn     Hunkjønn    Intetkjønn             flertall
Nominativ:     mein            meine                   mein                meine
Akkusativ:     meinen        meine                   mein                meine
Dativ:            meinem       meiner                  meinem           meinen (+ n på substantivet)

Slik bøyer du personlig pronomen
        

Nominativ
Akkusativ
Dativ
1.person
ich
mich
mir (jeg, meg)
2.person
du
dich
dir (du, deg)
3.person
er
ihn
ihm (han, ham)
3.person
sie
sie
ihr (hun, henne)
3.person
es
es
ihm (det)1.person
wir
uns
uns (vi, oss)
2.person
ihr
euch
euch (dere)
3.person
sie
sie
ihnen (de, dem)
3.person
Sie
Sie
Ihnen (de de) 


Aufgaben: Kragero1, Kragero2, Kragero3, Kragero4.
Sjekk også ut denne siden for flere regler og oppgaver.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen