Seiten

Sonntag, 25. Mai 2014

NO: Viktig å kunne i tysk - del 2 (analyse og kasus: Nominativ og Akkusativ)

VIKTIG Å KUNNE I TYSK  (2):
Enkel analyse:
Subjektet i setningen kalles også (står som) nominativDette er grunnformen av artiklene: der/ein Mann - dieIeine Frau - das/ein Kind - die Kinder
Predikativet (Präd) er som oftest det samme som subjektet og står etter verbene sein (å være), werden (bli), heiβen (hete) og bleiben (forbli). 

Det direkte objektet er som oftest forskjellig fra subjektet og forteller hva/hvem handlingen retter seg mot, hva handlingen skaper, virker på eller går ut over.
(Spørsmål: hva + verb + subjekt). Det direkte objektet kalles også (står som) akkusativ
Det er hankjønnsformen som endrer seg (den Mann, einen Mann, meinen Wagen)
  
I tillegg har vi på tysk preposisjoner som styrer /som får bestemte kasus etter seg.

Akkusativpreposisjoner:
durch  - gjennom  Wir gehen durch den Park.
für  - for, til  Bist du für mich oder gegen mich?
gegen  - mot  Sie kämpfen gegen ihre Probleme.
ohne  - uten  Ich gehe nicht ohne dich.
um  - om, omkring, rundt  Wir gehen um den Weihnachtsbaum

Setningsleddene med preposisjon kalles preposisjonsuttrykk (PU).
I svært mange setninger finner du et eller flere preposisjonsuttrykk (PU). 
Et PU består av en preposisjon og "noe bak". 
Ordene bak preposisjonen kan stå i forskjellige kasus. Preposisjonen avgjør kasus i preposisjonsuttrykket.
Se på setningen:
S       V           PU
Wir gehen durch den Park. (Vi går gjennom parken.)
Først finner du verbal, subjekt, eventuelt direkte objekt (akkusativ) som beskrevet tidligere.
Så ser du om det er et preposisjonsuttrykk i setningen.

Setningsanalyse:
     S/N      V         DO/A
1) Sie     sieht    den Mann
Vi finner alltid verbet først. Så spør vi: hvem (hva) + verb (hvem ser). Svar: subjektet (sie). For å finne det direkte objektet spør vi: hvem (hva) + verb + subjekt (hvem ser hun). Svar: objektet (den Mann).

       S/N                    V               Präd
2) Der Mann wird/ist/bleibt (ein) Lehrer.
Vi finner alltid verbet først. Så spør vi: hvem (hva) + verb (hvem blir/ er). Svar: subjektet (der Mann). Predikativet (Präd) er som oftest det samme som subjektet og står etter verbene sein (å være), werden (bli), heiβen (hete) og bleiben (forbli).
Der Mann = Lehrer

      DO/A                  V       S/N          PU
3)Einen Computer kaufe   ich       für meinen Vater 
Vi finner alltid verbet først. Så spør vi: hvem (hva) + verb (hvem kjøper). Svar: subjektet (ich). For å finne det direkte objektet spør vi: hva (hvem) + verb + subjekt (hva kjøper jeg). Svar: objektet (einen Computer). Für meinen Vater er et preposisjonsuttrykk som innledes med preposisjonen für. Für er en akkusativpreposisjon, og det som står bak für står i akkusativ.

Slik ser artiklene ut i nominativ (grunnformen) og akkusativ:
Ubestemt artikkel:
                   Hankjønn        Hunkjønn       Intetkjønn
Nominativ:      ein                 eine                      ein
Akkusativ:      einen             eine                      ein

Bestemt artikkel:
                   Hankjønn        Hunkjønn    Intetkjønn            flertall
Nominativ:     der                 die                das                       die
Akkusativ:     den                die                das                       die

Eiendomsord:
                   Hankjønn     Hunkjønn    Intetkjønn             flertall
Nominativ:     mein            meine                   mein                meine
Akkusativ:     meinen        meine                   mein                meine

Kein - ikke noe(n) bøyes som mein. Merk forskjellen: nichts - ingenting


Slik bøyer du personlig pronomen
        

Nominativ
Akkusativ
1.person
ich
mich
2.person
du
dich
3.person
er
ihn
3.person
sie
sie
3.person
es
es


1.person
wir
uns
2.person
ihr
euch
3.person
sie
sie
3.person
Sie
SieAufgaben und: Kragero1, Kragero2, Kragero3, Kragero4, Kragero5.. Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen