Seiten

Freitag, 7. Februar 2014

(NO:) Grammatik: Bruken av konjunktiv på tysk. Konjunktiv II - einige Beispiele

Tysk har noen former som kalles konjunktivformer. Disse brukes først og fremst for å uttrykke noe tenkt /noe som ikke er virkelig, høflighet/forsiktighet og noe som er sagt eller skrevet (kalles: indirekte tale). Det er ikke absolutt nødvendig å bruke konjunktiv i det siste eksempelet.
Vi skal først konsentrere oss om konjunktiv i betingelsessetninger (uttrykker noe tenkt /noe som ikke er virkelig - sammenlign engelsk: If I were a rich man...).
Wenn ich reich wäre, würde ich ein neues Auto kaufen. (Dersom/hvis jeg var rik, ville jeg kjøpe en ny bil.)
Wenn ich Zeit hätte, würde ich dir helfen. (Dersom/hvis jeg hadde tid, ville jeg hjelpe deg.)
Konjunktivene i disse setningene uttrykker noe som ikke er virkelig. (Jeg er ikke rik, jeg har ikke tid). Utsagnene gjelder nåtid (!), men vi bruker preteritum konjunktiv (Konjunktiv II), og würde + infinitiv. Kanskje det er smart å repetere reglene for "vanlig" preteritum først?
Dersom vi skulle ha uttrykt det samme om fortiden, måtte vi ha brukt preteritum perfektum (også kalt pluskvamperfektum): Wenn ich damals reich gewesen wäre, hätte ich ein neues Auto gekauft.
Høflig (forsiktig) konjunktiv brukes veldig ofte. Dere har brukt det selv, uten å tenke over det: Ich hätte gern ein Bier. Ich möchte ein Eis. Könnten Sie mir bitte helfen? Das wäre toll. Das könnte man auch anders machen.

Slik ser bøyningen til preteritum konjunktiv (konjunktiv II) ut. Merk at endingene er de samme for alle verb:
ich
hätte
sagte
käme
könnte
würde
wäre
sollte
du
hättest
sagtest
kämest
könntest
würdest
wärest
solltest
ersie
hätte
sagte
käme
könnte
würde
wäre
sollte
eswir
hätten
sagten
kämen
könnten
würden
wären
sollten
ihr
hättet
sagtet
kämet
könntet
würdet
wäret
solltet
Sie
hätten
sagten
kämen
könnten
würden
wären
sollten

Se på skjemaet ovenfor:
  • Preteritum konjunktiv av svake verb + wollen og sollen er lik "vanlig" preteritum  (se eksempelet sagte)
  • Preteritum konjunktiv av sterke verb dannes av stammen i preteritum +  omlyd + konjunktivending (se käme).
  • For modale hjelpeverb i preteritum konjunktiv se könnte. Men NB: sollen og wollen får ikke omlyd
  • Hätte, würde og wäre bør dere lære dere! Disse verbene brukes ofte

Konjunktiv i indirekte tale brukes etter utsagnsverb i fortid  og uttrykker noe som er sagt eller skrevet (er sagte, sie behauptete, er fragte ...). Denne formen brukes ikke i tysk dagligtale, men dere kan blant annet høre den i nyhetsoppslag. Ønsker dere å lære mer om denne formen, er det bare å kontakte meg.
Aufgaben: Schubert, nthuleen
Konjuntiv II: lingolia, Schubert

Keine Kommentare:

Kommentar posten