Seiten

Donnerstag, 5. Mai 2016

NO: Kasus del 1: "Alt om Nominativ"


Analyse
Pers. pron
hankj.
hunkj.
intetkj.
flertall
 Preposisjoner
N
Subjekt: den som "utfører" handlingen
Ich lese.
Hvem + verb= subjekt
Hvem leser? Ich.
Ich er subjektet

Nominativ+verb+nominativ
"Er ist mein Lehrer."
(sein, werden, bleiben)

Ofte står subjektet først, men ikke alltid :
Wann kommt der Bruder?

Sammenlikningsledd står i samme kasus som ordet det sammenliknes med:
Er ist so alt wie du.
Du bist älter als ich.
ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie
Sie
der
ein
kein

mein
dein
sein
ihr
sein
unser
euer
ihr
Ihr

die
eine
keine

meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
eure
ihre
Ihre

das
ein
kein

mein
dein
sein
ihr
sein
unser
euer
ihr
Ihr

die

keine

meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
eure
ihre
Ihre
Ingen preposisjoner styrer nominativ!

Del 2: Akkusativ kommer snart :)

Kilder: Forskjellige grammatikkbøker, inkludert Kragerø-sidene

Oppgaver fra Kragerø. Stjernene markerer vanskelighetsgrad:


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen