Seiten

Freitag, 14. August 2015

Online Aufgaben: Deutsch für Anfänger. Die ersten Wochen 2

Her skal du jobbe mye selvstendig. Du kan komme tilbake til disse oppgavene; det er ikke viktig å bli raskt ferdig. Bruk lang tid på de siste oppgavene. Husk å ta notater av dine vekstpunkt, og lagre alt i OneNote.

1) Wichtige Ausdrücke - Velg ord og uttrykk - ta notater
3) Die Farben 4) Eiendomsord (min, din, hans, hennes)

Eiendomsord2 (min, din, hans, hennes, vår, deres, deres)

5) Velg Aufgaben. Jobb godt med de forskjellige emnene - ta notater.

6) Alle verb i presens. Lagre dine vekstpunkt i OneNote. Du kan også ta skjermbilde.
Sterke verb
PDF (læreren går gjennom oppgavene)
Innfylling (litt vanskeligere)

7) Morsomme oppgaver for barnetrinnet! :)
Gjør alle oppgavene men ikke Anhang. Disse gjør vi sammen senere. 

8) Die Zahlen 0-100

Quizlet

9) Deutsche Welle
Logg deg inn som gjest eller opprett din egen bruker (da blir resultatene dine lagret). Lytt, se, skriv, lær helt uten press fra lærer og medelever :-)
Nivåinndeling ut fra felles europeiske referanseramme (Common European Framework of Reference for Languages –. CEF):
Überblick über die Sprachniveaus
A1 - A2:
 Elementare Sprachverwendung

B1 - B2: Selbstständige Sprachverwendung
C1 - C2: Kompetente Sprachverwendung

Som nybegynner skal du velge A1

Viel Spaß :-)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen