Seiten

Freitag, 8. März 2013

NO: Nyweb - uke 10

Tema denne uken er etiske problemstillinger, spesielt elementer som er aktuelle i en Web 2.0 sammenheng. Det blir drøftet hvordan dette har betydning for nettvett og utarbeidelse av regler på skolen, og  temaer knyttet til opphavsrettigheter og lovverk som skolene må forholde seg til blir også gjennomgått.

Denne siden er veldig viktig i forhold creative commons lisensiering og til riktig og lovlig bruk av video, bilde, tekst og musikk i for eksempel skolen: CC 
I forbindelse med storyline-prosjektet på vg1 - 1tysk1 -  - hvor elevene skal være en oppdiktet person på bloggen sin, og blant annet finne bilder knyttet til denne personens liv, så er dette en viktig side. 

Kildekritikk og plagiering er elementer de fleste lærere - og elever - møter på hver dag. Nyweb anbefaler blant annet en del viktige nettsider i forbindelse med kildekritikk, for eksempel disse fra ung.no og Tone fra NTNU. Tone står for: Troverdighet - Objektivitet - Nøyaktighet og Egnethet og er fire nyttige kriterier man bør bruke for å vurdere informasjon.

Plagiering er et økende problem på alle nivå i skolen. Nyttige nettsider som hjelper eleven med å sjekke om han/hun har plagiert noe er for eksempel  viper og grammar & plagiarism checker (ref. Nyweb).
Det er også viktig å undervise elevene i hvordan bruke kilder - hvordan bruke sitater, siden mange ikke føler seg godt opplært i dette.
Plagiering innebærer blant annet å kopiere for eksempel sitater fra andre og presentere disse som sine egne. Flere elever plagierer uten å skjønne at de har faktisk har gjort noe galt. Denne nettsiden kan hjelpe elevene litt på vei. 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen