Seiten

Dienstag, 12. Februar 2013

NO: Nyweb - uke 6-8

I uke 6 var tema Fra Mundaneum til Memex og Web 2.0 - en innledning til teknologien og tankene bak noen av verktøyene vi skal se på.
Litteratur for perioden er Tim O’Reilly: What is Web 2.0?
Dette er samme pensum som for kurset jeg tok i høst, men videoene som ble lagt ut i forbindelse med denne perioden hadde jeg ikke sett før, for eksempel Mundaneum - tidlige forsøk på å organisere og lenke informasjonMemex, Xanadu og hyperteksten, hva er internett; nettverk av nettverk, weben; www, og fra web 1.0 til web 2.0 -  alle videoene av Arne Olav Nygard.


I uke 7 og 8, så er det nok en gang IKT og læreplanen som står i fokus. Oppgaven er den som samme som ved kurset i høst, og siden det er blogg i tyskfaget som står sentralt for meg, så velger jeg å fokusere på dette nå også. 

Oppgaven er som følger:

Bidra i diskusjon om læreplanen ved å svare på følgende to spørsmål i din egen blogg:

  1. Hva sier kompetansemålene for digital kompetanse definert i planen for ditt programområde/fag - og hvilke muligheter ser du i å jobbe mot disse målene?
  2. Har din skole arbeidet med lokal tilpasning av læreplanen? I tilfelle ja på spørsmålet - hvordan er dette gjort?"
Svarene (innlegget) ditt skriver du inn i bloggen du har opprettet.

Læreplanmål som knyttes direkte til digital kompetanse i tysk er:
1.3 Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler.
2.12 Bruke kommunikasjons-teknologi til samarbeid og møte med autentisk språk
Jeg forholder meg først og fremst til Bjørkelangens tilpasning av læreplanen med kompetansemål og lokal tolkning (se under).

Vi bruker digital ordbok (I-finger) og ordbok på nettet: heinzelnisse.info, samt flerfoldige nettsider som grammatikksider, enkel tekst, video, audiofiler med oppgaver etc. Noen av disse sidene er allerede publisert på bloggen, og jeg vil fortsette med å publisere andre relevante sider for tyskfaget.
Alle elevene har bærbar datamaskin ved vår skole. Vi bruker digitale verktøy og kommunikasjonsteknologi hele tiden. Vår LMS et ITSL – all kommunikasjon foregår der – oppgaver publiseres, plan for dagen og lenker til nettsider legges ut med mer. Mine tyskelever blogger i tillegg og skal med jevne mellomrom bruke diverse presentasjonsverktøy de skal publisere på bloggen.
Sandvika vgs. er med i et nettverk av fremmedspråklærere (for Asker og Bærum) som har utviklet lokal tolkning av læreplanen – dette har blitt gjort ved samarbeid på tvers av fremmedspråkene og på tvers av skoler.


 Læreplanmål               Tolkning                                    Eksempler                        
1.3
Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler.

Få elevene til å finne frem til autentiske tekster (lese/lytte) eller oppgaver på nettet, vise hvordan de kan bruke det til fremføringer eller produksjoner (skriftlig/muntlig)

Her er en link til en ”Einstufungstest”, som er å finne på Goethe-Instituttets hjemmesider: http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl
Her er i tillegg en link til øvingsoppgaver tilpasset de forskjellige nivåene (A1 til C2): http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/ og denne: http://www.goethe.de/lrn/duw/auf/deindex.htm
Ellers har Kragerø vgs utviklet noen fine grammatikkoppgaver digitalt:

Venne elevene til å finne stoff på nettet, bearbeide det og presentere det med sine egne ord.
Ringe via skype
Mymp3
- sende meldinger på sms
finne horoskopet sitt, delta i avstemminger, gjenfortelle
2.12
Bruke kommunikasjons-teknologi til samarbeid og møte med autentisk språk
søke på nettet, skrive e-post, ha kjennskap til språkbruken i SMS, chatting
Bruke nettstedet til læreboka, BBC  
nettsidene til aviser og ukeblader, interaktive grammatikkoppgaver, designe Valentineskort fra bluemountain, julekort mm

Bjørkelangen vgs. har laget en tilpasning av læreplanen. 

Læreplanmål med måloppnåelse (samme læreplanmål som over):

                 UM                                                             M                                                                            OM
Kunne bruke skriveprogram med språkets alfabet og tegn
(om enn ikke feilfritt). Kunne slå opp og sjekke rettskriving av ord i ordbok. Kunne bruke internett til å innhente relevant informasjon
Kunne bruke skriveprogram med språkets alfabet og tegn. Kunne gjenkjenne ordklasser og kjønn ved bruk av ordbok. Kunne bruke grammatikalske oppslagsverk. Kunne bruke internett til å innhente relevant informasjon og bearbeide denne
Kunne bruke retteprogram og ordbøker til å velge ut ord på en reflektert måte. Kunne bruke grammatikalske oppslagsverk til å vurdere eget språk og velge/begrunne valg av setningsstrukturer. Kunne bruke internett til å innhente relevant informasjon, vurdere og bearbeide denne
Kunne bruke internett til å innhente relevant informasjon og angi kilde.
Bruke kommunikasjons-teknologi til samarbeid med lærer og/eller medelever.
Kunne bruke internett til å innhente relevant informasjon, bearbeide denne og angi kilde.
Bruke kommunikasjons-teknologi til samarbeid med lærer og/eller medelever.
Kunne bruke internett til å innhente relevant informasjon, vurdere og bearbeide denne og angi kilde.
Bruke kommunikasjons-teknologi til samarbeid med lærer og/eller medelever.

Utarbeidet av Hilde Paaske-Knauer, Anne Rebekka Øiseth og Olav Gåsemyr Myking
ved Bjørkelangen vgs

Tiden framover får jeg bruke til å lese pensum og til å fokusere på morsomme og nyttige blogge-tema for tyskelevene mine. I tillegg har jeg begynt på et blogginnlegg om tysk grammatikk..... :-) 

Kommentare:

  1. I slike sammenhenger er det en god fordel å være med i et nettverk med lærere som underviser i samme fag fra forskjellige skoler. Det letter arbeidet for den enkelte og gir deg nye ideer.

    AntwortenLöschen
  2. Selv om medialærere i Vestfold, Telemark og Buskerud har eget nettverk, og vi treffes ofte, både digitalt og fysisk, så ser jeg at vi ennå har et stykke å gå for å få til samarbeid på tvers av skoler.

    AntwortenLöschen