Seiten

Samstag, 10. November 2012

NO: Nyweb uke - 42-45

Denne perioden har vært preget av teori og atter teori.
Vi har fokusert på digitale verktøy og læreplanen og IKT og læringsteori.

Vi fikk to spørsmål å besvare i forbindelse med emnet digitale verktøy og læreplanen. Jeg har selvsagt knyttet svarene til tyskfaget:

1. Hva sier kompetansemålene for digital kompetanse definert i planen for ditt programområde/fag - og hvilke muligheter ser du i å jobbe mot disse målene?

Læreplanmål som knyttes direkte til digital kompetanse:
1.3 Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler.
2.12 Bruke kommunikasjons-teknologi til samarbeid og møte med autentisk språk

Vi bruker digital ordbok (I-finger) og ordbok på nettet: heinzelnisse samt flerfoldige nettsider (grammatikksider, enkel tekst, video osv. - flere av disse sidene vil jeg publisere etterhvert) 

Alle elevene har selvsagt computer ved vår skole. Vi bruker digitale verktøy og kommunikasjonsteknologi hele tiden. Vår LMS er itslearning – all kommunikasjon foregår der; oppgaver publiseres og plan for dagen publiseres, lenker til nettsider legges ut med mer. Mine elever blogger som nevnt i tillegg. De skal også med jevne mellomrom bruke diverse presentasjonsverktøy de skal publisere på bloggen.

2. Har din skole arbeidet med lokal tilpasning av læreplanen? Hvordan - tilfelle ja på spørsmålet?

Vi er et nettverk av fremmedspråklærere  - Nettverket for fremmedspråklærere
i Asker og Bærum - som har utviklet lokal tolkning av læreplanen – dette har blitt gjort ved samarbeid på tvers av fremmedspråkene og på tvers av skoler. 


   
IKT og læringsteori kommer jeg tilbake til neste uke

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen