Seiten

Samstag, 30. Januar 2016

(NO:) Grammatik: Fremtid - Futurum - Zukunft

Framtid / noe du skal /kommer til å gjøre uttrykkes vanligvis på to måter:

1) Du bruker verbet werden i presens + infinitiv av hovedverbet:
Wir werden nächste Woche ins Theater gehen. Vi skal gå på teater neste uke.
Später werde ich meinen Onkel besuchen. Senere skal jeg besøke min onkel.
Legg merke til ordstillingen her: Infinitiven står til slutt i en helsetning.


Tenk gjerne engelsk: Hvis du kan skrive "I am going to" må du bruke werden + infinitiv på tysk.

På norsk bruker vi verbene vil / skal for å snakke om noe du skal gjøre i fremtiden. Du kan ikke bruke wollen eller sollen på tysk. Da blir betydningen noe helt annet, eller setningen blir helt feil. 

Sollen brukes om påbud eller i betydningen "burde"  Du sollst sowas nicht sagen. Das solltest du eigentlich wissen.

Wollen brukes når subjektet vil noe selv (indre ønske). Ich will nächsten Monat nach Deutschland reisen. Det kan også uttrykke en oppfordring: Wollen wir Pizza bestellen! (La oss...)

Her er en fin regle min tysklærer lærte meg:
"Møter du på "skal / vil", prøver du med "kommer til". Passer ikke "werden" da, skal du sollen /wollen ha".
Denne reglen hjalp iallefall meg til å finne ut om jeg skulle bruke werden eller for eksempel wollen :-)”werden”Hovedverbet - ubøyd
Entall1. person(ich) werdebesuchen 
2. person(du) wirstlesen
3. person(er/sie/es/man) wirdgehen
Flertall1. person(wir) werdenkommen
2. person(ihr) werdetspielen
3. person(Sie/sie) werdenessen

2) Som på norsk, kan også presens (nåtid) brukes for å uttrykke en framtidig handling. Som regel inneholder da setningen et tidsuttrykk som uttrykker framtid:
Ich erzähle Ihnen morgen alles. Ich reise übermorgen nach Kiel. Er feiert nächstes Jahr seinen 70. Geburtstag. 


Oppgaver

Englisch - Deutsch (keine Lösung vorhanden)

Erklärung auf Deutsch

Aufgaben

Kommentare: