Seiten

Freitag, 8. April 2016

(NO:) Verbsystemet

Her er en fin (forenklet) oversikt over verbsystemet på tysk: grunnformen (infinitiv), presens (nåtid), preteritum og presens perfektum (fortid) og futurum (fremtid). Jeg fikk hjelp av to elever som har tatt notater fra tavla :-)
Kopier denne tabellen, og fyll inn andre verb selv, når du møter på dem i tekstene du leser.
Norsk
Infinitiver/sie/es
werden + infinitiv
er/sie/es
å bo
(svakt)
zu wohnen
wohne
wohnst
wohnt
--------
wohnen
wohnt
wohnen
wohnte
wohntest
wohnte
----------
wohnten
wohntet
wohnten
hat gewohnt
wird wohnen
å reise
zu reisen
reist
reiste
ist gereist
wird reisen
å arbeide
zu arbeiten
arbeitet
arbeitete
hat gearbeitet
wird arbeiten
å dra/kjøre
(sterkt)
zu fahren
fahre
fährst
fährt
-------
fahren
fahrt
fahren
fuhr
fuhrst
fuhr
--------
fuhren
fuhrt
fuhren
ist gefahren
wird fahren
å finne
zu finden
findet
fand
hat gefunden
wird finden
å spise
zu essen
isst
hat gegessen
wird essen
å drikke
zu trinken
trinkt
trank
hat getrunken
wird trinken
å bade
(svakt)
zu baden
badet
badete
hat gebadet
wird baden
å si
(svakt)
zu sagen
sagt
sagte
hat gesagt
wird sagen
å komme
zu kommen
kommt
kam
ist gekommen
wird kommen
å se
 zu sehen
sieht
sah
hat gesehen
wird sehen
å lese
(sterkt)
zu lesen
lese
liest
liest
-------
lesen
lest
lesen
las
last
las
---------
lasen
last
lasen
hat gelesen
wird lesen

Fremtid (futurum)
Tenk gjerne engelsk: Hvis du kan skrive "I am going to" må du bruke werden + infinitiv på tysk. 

Werden er altså et hjelpeverb som uttrykker fremtid på tysk.
På norsk sier vi "Jeg skal dra til Tyskland", men du kan ikke bruke "sollen" på tysk.
Slik bøyes werden:
ich werde
du wirst
er wird
wir werden
ihr werdet
sie werden

Jeg skal/vil/kommer til å gjøre det i morgen. Ich werde es morgen machen.
Vi skal dra til Tyskland. Wir werden nach Deutschland fahren.

Kragerø har som alltid mange flotte oppgaver og regler. 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen