Seiten

Freitag, 23. Januar 2015

Verb i presens - nåtid

Mange sliter med å bøye verb korrekt i presens. Det er på tide med en liten repetisjon:

zu wohnen - å bo

Denne formen kalles infinitiv, og den er verbets grunnform. 
Infinitiv ender på –en (wohnen, machen, hören, baden, arbeiten)

Ved å fjerne –en kommer stammen av verbet frem: wohn-, mach-, hör, bad-, arbeit-.
Vi bruker stammen av verbet for å danne presensformene. Vi legger bare til personendingene:Personendinger:
Ich              -e
Du              -st
Er               -t
Sie              -t
Es               -t
---------------------
Wir             -en
Ihr               -t
Sie/sie        -en

Altså -  til stammen wohn- legger man til personendingene for å bøye et verb:

Ich              wohne
Du              wohnst
Er               wohnt
Sie              wohnt
Es               wohnt
---------------------
Wir             wohnen
Ihr               wohnt
Sie/sie        wohnen

Dette var lett!
Nå kan du bøye de fleste tyske verb :-)

Da er det på tide  at du lærer deg noen ekstraregler:
                   1) Verbene haben, sein og werden
        2) Verb der stammen ender på –d (baden), -t (arbeiten)
eller konsonantlyd + n (regnen, rechnen)
                  3) Modale hjelpeverb og wissen
                  4) Sterke verb

1)   Disse verbene brukes hele tiden. Dem må du lære deg:
 sein
haben
werden
ich bin
ich habe
ich werde
du bist 
du hast
du wirst
er ist
er hat
er wird
sie ist
sie hat
sie wird
es ist
es hat
es wird
wir  sind
wir haben
wir werden
ihr seid
ihr habt
ihr werdet
sie sind
sie haben
sie werden
Sie sind
Sie haben
Sie werden

2) Det er noen få av disse verbene. Prøv å uttale ordet uten den ekstra bokstaven -e-
Det går jo ikke:
 baden
arbeiten
ich bade
ich arbeite
du badest 
du arbeitest
er badet
er arbeitet
sie badet
sie arbeitet
es badet
es arbeitet
wir baden
wir arbeiten
ihr badet
ihr arbeitet
sie baden
sie arbeiten
Sie baden
Sie arbeiten
      

3)  Modale hjelpeverb er helt spesielle. Det er bare 6 av dem, så dette går greit: 
dürfen
können
mögen
müssen
ich darf
ich kann
ich mag
ich muss
du darfst
du kannst
du magst
du musst
er darf
er kann
er mag
er muss
sie darf
sie kann
sie mag
sie muss
es darf
es kann
es mag
Es muss
wir dürfen
wir können
wir mögen
wir müssen
ihr dürft
ihr könnt
ihr mögt
ihr müsst
sie dürfen
sie können
sie mögen
sie müssen
Sie dürfen
Sie können
Sie mögen
Sie müssen

sollen
wollen
wissen
ich soll
ich will
ich weiß
du sollst
du willst
du weißt
er soll
er will
er weiß
sie soll
sie will
sie weiß
es soll
es will 
es weiß
wir sollen
wir wollen
wir wissen
ihr sollt
ihr wollt
ihr wisst
sie sollen
sie wollen
sie wissen
Sie sollen
Sie wollen
Sie wissen 

dürfen = få lov til
können = kunne, være i stand til
mögen = like
müssen = måtte (tvang, påbud)
sollen = skulle (påbud), burde
wollen = ville (egen vilje)
NB: wissen (vite) er ikke et modalt hjelpeverb, men bøyes som disse.

Modale hjelpeverb står ofte sammen med en infinitiv av et annet verb. I en helsetning står denne infinitiven sist i setningen. Mer om dette senere (under ordstilling)
  
4) Og til slutt: sterke verb. Disse måtte du pugge når du lærte deg engelsk. Kanskje en idé å gjøre det samme nå?

fahren
laufen
sehen
essen
nehmen
geben NB
ich
fahre
laufe
sehe
esse
nehme
gebe
du
fährst
läufst
siehst
isst
nimmst
gibst
er, sie, es
fährt
läuft
sieht
isst
nimmt
gibt
wir
fahren
laufen
sehen
essen
nehmen
geben
ihr
fahrt
lauft
seht
esst
nehmt
gebt
sie/Sie
fahren
laufen
sehen
essen
nehmen
geben

Sterke verb som har eller e i stammen, kan forandre vokal i 2. (du) og 3. (er, sie, es) person entall:
a → ä            kort  e → i              lang  e → ie

Mer om presens finner du her (flipped classroom) og her (mindomo),

Oppgaver:

Jobb jevnt og trutt her, så vil dette gå helt strålende :-)

1 Kommentar:

  1. Sehr Gut; Gro. Ligger det en åpen grammatikk med øvelser tilgjengelig på Kragerø vgs?

    AntwortenLöschen